A romlás virágai

Abban a pillanatban, amikor nézegettem egy erdélyi ásatásról készült beszámolót, és szembejött velem a vermesi gótikus templom pusztulása,  felfogtam a romlás szépségét. Rájöttem, hogy mennyire fájdalmasan szép is az, amikor egy tökéletes alkotáelrothad. Méltósággal, kőről kőre hullik szét, várva, hogy végül magába roskadjon, amikor senki sem figyeli. Igaz, a romlásuk ellen küzdök, a védelmük és életük megmentése a célom, mégis gyönyörű a megismételhetetlen elvesztésekor érzett maró tehetetlenség. Memento mori.

3.-kép_A-pusztuló-vermesi-templom-dél-felől-fotó_Nagy-László (1).jpg
Habár számtalan szomorú példa van ezekre a veszteségekre, meglepően egy kevésbé fájdalmas opus is megindított. A csábrági templom a várhegy lábánál állva pusztul alig több mint száz éve, mióta a vár leégett 1812-ben az aktuálisan tulajdonló Koháry piromániájánk köszönhetően, a falu pedig fokozatosan kihalt körülötte. Jelentéktelen - igaz, bizánci kereszt alaprajza elég ritka -, de még fiatalka is: legfeljebb száz évet ha élhetett békében. Szóval ép állapotában nem is lenne fennséges - halálában viszont annál inkább.
IMG_3013 (FILEminimizer).jpg
a csábrági templom
A csábrági ásatás első hetében napokig méterekre tőle aludtunk, mígnem egy éjszaka bejutottunk a rácsozott üregen, ami valaha a kapuja volt.
IMG_5731 (FILEminimizer).jpga templom tetőzete alatt, a kupola fölött
Úgy gyalázhattuk, ahogy akartuk. Fel a boltozat tetejére, vagy akár át a széttört oltáron, be a szentélybe és mögötte a sekrestyébe - ő nem tehetett mást, csak tűrt. 
IMG_3016 (FILEminimizer).jpg

Mégis. Mi a nyakunkat behúztuk, és észrevétlenül is egymásba kapaszkodtunk. Olyan ereje lett haláltusájában, hogy ha akar, kilök bennüket a sötét éjszakába. Vagy egyszerűen nem szól ránk, hogy ne lépjünk ki a betört ablakain. De nem akart bántani.
IMG_3015 (FILEminimizer).jpg
"Meséld el, lelkem, a szép nyárhajnali látványt, 
melybe ma szemünk ütközött: 
Az ösvényforduló kavicsos homokágyán 
váratlan egy iszonyú dög 
nyitotta, lábit cédán magasba lökve, 
míg izzadt méreg járta át, 
elénk, gúnyosan és semmivel sem törődve, 
kipárolgással telt hasát. 
A nap sugarai tán azért tündököltek 
úgy e sülő szemét fölött, 
hogy atomjaiban adják vissza a Földnek 
azt, amit az egybekötött. 
S e gőgös vázra mint nyiladozó virágra 
nézett alá az ég szeme; 
a bűz ereje az egész rétet bejárta, 
azt hitted, elájulsz bele. 
A mocskos has körül legyek dongtak, s belőle 
folyadékként és vastagon, 
fekete légiók, pondrók jöttek, s nyüzsögve 
másztak az élő rongyokon. 
S mindez áradt, apadt, mint a hullám, s repesve 
s gyöngyözve néha felszökellt; 
a test bizonytalan dagadva-lélegezve 
sokszorozott életre kelt. 
S e világ muzsikált, halkan zizegve, lágyan, 
mint futó szél a tó vizén, 
nagy mint a mag, melyet a gabonaszitában 
ütemre forgat a legény. 
A széteső alak már-már nem volt, csak álom, 
kusza vonalak tömege, 
vázlat, melyet csak úgy fejez be majd a vásznon 
a művész emlékezete. 
Egy elijedt kutya a szirt mögé lapulva 
nézett bennünket dühösen, 
sóváran lesve a percet, amikor ujra 
lakmározhat a tetemen. 
- És hiába, ilyen mocsok leszel, te drága, 
ilyen ragály és borzalom, 
szemeim csillaga, életem napvilága, 
te, lázam, üdvöm, angyalom! 
Igen! ilyen leszel, te, nők között királynő, 
az utolsó szentség után, 
csontod penész eszi, húsodból vadvirág nő 
s kövér gyom burjánzik buján. 
De mondd meg, édes, a féregnek, hogy e börtön 
vad csókjaival megehet, 
én őrzöm, isteni szép lényegükben őrzöm 
elrothadt szerelmeimet!"
(Baudelaire: Egy dög)